Teknim Alarm Sistemleri VAP 4XX Serisi Tanıtım

VAP-404: Ana kontrol paneli üzerindeki 4 zon,
zon genişletme kartı veya zon çiftleme
[zonedoubling) ile 8 zona çıkartılabilir.
VAP-408: Ana kontrol paneli üzerindeki 8 zon,
zon genişletme kartı ile 12 zona , zon çiftleme
[zone-doubiing) İie 1 6 zona çıkarttabiiir.
VAP-41 6: Ana kontrol paneli üzerindeki 16
zon, zon genişletme kartı ile 20 zona, zon
giftleme (zone-doubling) ile 32 zona
çıkartılabilir.
Her zon NC, NO, tek EOL (hat sonu) veya çift
EOL dirençli olarak kullanılabilir.
Her zon 1 2 farklı şekilde (kapı, pencere,dahili,
harici, 24 saat, yangın, tamper, panik…vb)
seçilebilir.
Her bön)m (partition) için ayrı ayrı giriş ve çıkış

gecikmeleri verilebilir.
Zon tepki süresi ayarlanabilir.
Zonlara giriş takipçisi zonu, son kapı,
sesli/sessiz zon gibi ekstra özellikler verilebilir.
Giriş/çıkış zonları belirtilerek, çıkış kapısından
çıkıldığında gecikme süresi sıfırlanarak
panelin derhal kurulması sağlanabilir.
Siren çalmadan alarm haber alma merkezine
mesai göndermek için her zon özel zon olarak
tanımlanabilir. (Gaz dedektörü, su basma
dedektörü kullanımı için)
Yanlış alarmdan kaçınmak için çapraz zon
[cross zone) ve çift tetik (double hit) özelliği
vardır.
Her zon için yürüme testi yapılabilir.
Her zon otomatik veya manuel olarak by-pass
edilebilir.

Çıkışlar

. 1 siren çıkışı :

. Pozitif veya negatif tetikleme.
. 2-255 dk. arası ayarlanabilir siren
çalma süresi.

. 2 PGM; VAP-408 ve VAP-416’da 3 adet

VAP 4XX SERİSİ TANITIM VAP 4XX SERİSİ TANITIM VAP 4XX SERİSİ TANITIM VAP 4XX SERİSİ TANITIM

Jablotron kurulum